27.11.2020 17:00

Bildiriş

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 16 sentyabr 2020-ci il tarixində dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların psixoloji rifahının yaradılması istiqamətində müəllimlərin peşəkar potensialının artırılması üzrə ixtisasartırma təlimləri (distant) xidmətlərinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tenderinTender Komissiyasının qərarına əsasən qalibi “İLM-Learn Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Əlavə Təhsil Müəssisəsi” MMC olub və 27 noyabr 2020-ci il tarixində həmin müəssisə ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb.