23.12.2020 15:50

Bildiriş

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin aparatı üçün yeni kondisionerlərin satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovkalar sorğusunda iştirak edən iddiaçıların təklifləri qiymətləndirilib. 

Kotirovka sorğusunun nəticələri haqqında Tender komissiyasının yekun protokoluna əsasən, fiziki şəxs Orxan Zeynallı qalib elan edilib və həmin təşkilat ilə 22 dekabr 2020-ci il tarixində satınalma müqaviləsi bağlanılıb