Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin nəşr olunmasında və elmi ictimaiyyətə çatdırılmasında, eləcə də yeni metodikaların və pedaqoji texnologiyaların yayılmasında Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən elmi və elmi-metodik jurnallar, o cümlədən 1 elektron və 2 beynəlxalq elmi jurnal mühüm rol oynayır. Son illər Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha iki jurnal-“Kurikulum” jurnalı və “Gənc İstedad” jurnalı təsis edilib.
Ali məktəblərdə nəşr olunan jurnalların əksəriyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tanınır.

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sistemində
fəaliyyət göstərən və Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən
tanınan dövri elmi nəşrlərin siyahısı  
 

Beynəlxaljurnallar

1.

Tətbibiqi və hesablama riyaziyyatı

AMEA, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, BDU- Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu

2.

Maşınşünaslıq jurnalı

Azərbaycan Texniki Universiteti

Respublika səviyyəli elmi nəşrlər

1.

Bakı Universitetinin Xəbərləri

BDU

2.

Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin Elmi məcmuəsi

BDU

3.

Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi

BDU

4.

Kitabşünaslıq və Bibloqrafiya

BDU

5.

Elmi əsərlər

ADNA, “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu

6.

Tarix və onun problemləri

BDU

7.

Psixologiya jurnalı

BDU

8.

Dil və ədəbiyyat

BDU

9.

Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri

ADNA

10.

Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri

BDU

11.

Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə

ARDIA

12.

Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər

AzTU

13.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi əsərləri

AMİU

14.

İqtisadelmləri: nəzəriyyə və praktika

ADİU

15.

Təhsildə İKT

ADPU

16.

Pedaqoji Universitetin Xəbərləri

ADPU

17.

Tarix, insanvəcəmiyyət

BPKİYHİ

18.

Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri

ADU

19.

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri

BSU

20.

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin actual problemləri

BSU

21.

Tağıyev oxuları

BSU

22.

Mütərcim

BSU

23.

Mədəniyyət dünyası

ADMİU

24.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət  Universitetinin Elmi Əsərləri

ADMİU

25.

Konservatoriya

AMK

26.

Sumqayıt  Dövlət  Universiteti. Elmi  Xəbərlər

SDU

27.

Naxçıvan  Dövlət  Universiteti.Elmi  Əsərlər

NDU

28.

Gəncə  Dövlət  Universiteti.  Elmi  Xəbərləri

GDU

29.

Azərbaycan  Müəllimlər  İnstitutunun  Xəbərləri

AMİ

30.

Naxçıvan  Müəllimlər  İnstitutunun  Xəbərləri

NMİ

31.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər

ARTPİ

32.

İpəkyolu

Azərbaycan Universiteti

33.

Dil və ədəbiyyat

ADU

34.

Journal of Qafqaz University

Qafqaz Universiteti

35.

Sivilizasiya

Bakı Avrasiya Universitet

36.

Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri

Bakı Qızlar Universiteti

37.

Khazar Journal of Mathematics

Xəzər Universiteti

38.

Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti

Xəzər Universiteti

39.

Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri

Odlar Yurdu Universiteti

40.

Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri

LDU

41.

Audit

Bakı Biznes Universiteti

42.

Kooperasiya

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

43.

Azərbaycan məktəbi

Təhsil Nazirliyi

44.

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi

Təhsil Nazirliyi

45.

İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə

Təhsil Nazirliyi, ARTPİ

46.

Kimya məktəbdə

Təhsil Nazirliyi, ARTPİ

47.

Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi

Təhsil Nazirliyi, ARTPİ

48.

Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı

Təhsil Nazirliyi, ARTPİ

49.

Harmoniya

BMA

50.

Nəzərivə Tətbiqi Mexanika

TəhsilNazirliyi, AMİU

Müştərək elmi nəşrlər

1.

Ekologiya və su təsərrüfatı

AzMİU,  AzETH vəElmi-İstesalat  Birliyi, Ekologiya vəSuvarma Elmi Tədqiqat İnstitutu, Su Kanal Elmi Tədqiqat vəLayihə İnstitutu

2.

Musiqi dünyası

Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası

3.

“Urbanizm”

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Azərbaycan Urbanistlər Cəmiyyəti